Programma onderdelen Training

 

 

Doel: vroegtijdig onderkennen van de risico’s op een conflict scheiding en versterken van de positie van de hulpverlener.

 

Door: vermeerderen van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en versterken van je attitude.

 

Blok1

 

 

 

Juridische achtergronden

 

– scheiden en omgang

– ouderschapsplan

– het ouderlijk gezag

­­- wetten; plichten en rechten

– (ex)partnerschap en ouderschap

 

Blok 2

Systeemtheorie

 

– verstoorde communicatie

– de kwetsbaarheid van familie relaties

– de spiraal van schaamte en geweld

– rol van het netwerk

* optioneel; oefenen met trainersacteur

 

Blok 3

 

 

 

 

Pathologisch gedrag van ouders

 

– theorie van Janet Johnston over verstoorde persoonlijkheid

– drie dimensies waar een conflict zich in uit

– de gevolgen van psychopathologie in een conflict

 

Blok 4

Escalatie ladder van Friedrich Glasl

 

– fasen in een conflict

– hoe conflicten kunnen escaleren

– drijvers en remmers

– soorten gedrag

– de-escaleren

 

Blok 5

Effecten op kinderen

 

– reacties van kinderen in elke levensfase

– Pass syndroom (Richard Gardner)

– gestoorde gehechtheid

– rol van omgeving (school)

– rol van grootouders

 

Blok 6

Praten met kinderen

 

– rol van kinderen in het conflict

– inschatten van gevaar voor kinderen

– kinderen en de nieuwe partners van ouders

– werken met tools van Signs of Safety

* optioneel; oefenen met trainersacteur

 

Blok 7

Grenzen aan de hulpverlening

 

– hulpaanbod voor ouders

– hulpaanbod voor kinderen

– interventies voor ouders en kinderen gezamenlijk

– mediation

– vorm geven aan een nieuwe vorm van ouderschap

– de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

 

 

Toelichting:

Elke training wordt in overleg tussen opdrachtgever en trainers samengesteld uit bovenstaande onderdelen.

In de training wisselen we theorie af met praktijk / ervaringsoefeningen.

We werken altijd met casuïstiek van de deelnemers.

Deelnemers lezen vooraf een door ons geselecteerd artikel (investering 1-2 uur)

Tussen de eerste en de tweede dag zit een huiswerkopdracht welke de deelnemer in de eigen praktijk kan uitvoeren (investering 2-3 uur)