De Regierechter bij Conflictscheiding (Vechtscheiding) uitleg van een rechter !

De regierechter Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt bovendien de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de r...
Read More

Nieuw aanbod voor 2019!

Wij zijn in 2018 gestart met een verdiepend aanbod als vervolg op onze basistraining in omgaan met complexe echtscheidingen. Met de module 'casuïstiek bespreking' bieden wij getrainde teams de mogelijkheid aan complexe casuïstiek in te brengen. Veelal gaat het om situaties waarin medewerkers zijn vastgelopen. Aan de hand van een oplossingsgerichte attitude werken deelnemers met door hen ingebrachte casuïstiek. Samen onderzoeken we de casus vanuit een systemische visie. Waar het kan oefenen ...
Read More

Mediation lost vechtscheiding niet op !

Mediation lost de vechtscheiding niet op ! Een bijdrage van Corine de Ruyter in Trouw. Hier geplaatst omdat het nut van mediation bij conflictscheingen steeds minder ter discussie staat: het werkt niet! Opiniebijdrage in Trouw, 6 februari 2016, door Corine de Ruiter Mediation wordt gepropageerd als hét middel bij conflictscheidingen. Ten onrechte, beweren Corine de Ruiter en Ferko Öry. De feiten onderzoeken is veel belangrijker. Het kabinet is sinds een paar jaar zeer actief om de ...
Read More

Eenhoofdig gezag bij vechtscheiding? Ido Weijers, eerder gepubliceerd in pedagogiek nu

Eenhoofdig gezag bij vechtscheiding? Deze blog werd overgenomen van pedagogiek nu. Ido Weijers is oud hoogleraar Pedagogiek van de Universiteit van Utrecht. Hij pleit voor het uit elkaar houden van het gezag over het kind en de band die het kind heeft met de ouders.. Nog steeds wordt onderschat dat kinderen last hebben van de scheiding van hun ouders, dat hun elementaire behoefte aan veiligheid en vertrouwdheid hieronder lijdt. Inmiddels wordt wel algemeen erkend dat de vechtscheiding, waa...
Read More

Scheiden in een Vinex Wijk

Scheiden en preventie? Mooie Blog van Bas levering eerder geplaatst op Pedagogiek  in praktijk  :Jeugdbescherming, Wat de gemeente verbindt, zal de mens niet scheiden, door Bas Levering. Charlotte Huisman berichtte op 17 april 2016 in De Volkskrant over het plan van de Gemeente Amersfoort om jonge ouders relatiecursussen aan te bieden. Nu de huizenverkoop in de VINEX-wijk Vathorst weer aantrekt stijgt het aantal scheidingen onrustbarend. De wijk kent 1500 zogenaamde bankslapers. Dat maakt ...
Read More

Mediation lost de vechtscheiding niet op

  Mediation lost de vechtscheiding niet op De aanbeveling van de kinderombudsman Marc Dullaert om mediation verplicht to te passen bij echtscheidingen heeft veel navolging gehad..Uit het advies van de kinderombudsman ( 2014) Ouders die besluiten uit elkaar te gaan, moeten op dit moment al een echtscheidingsconvenant opstellen, met daarin als verplicht onderdeel een ouderschapsplan. In aanvulling op de huidige praktijk moeten alle ouders zich straks hierbij verplicht laten ondersteunen...
Read More

Aantal vechtscheidingen

Aantal vechtscheidingen Er wordt ons regelmatig de vraag gesteld naar het aantal scheidingen die uiteindelijk in vechtscheidingen eindigen. Wanneer mensen uit elkaar gaan spelen er vaak allerlei conflicten. Over de verdeling van de bezittingen, de schuldvraag, de kinderen, het beëindigen van de relatie. Wanneer je een jaar na de scheiding opnieuw kijkt  , zijn de meeste conflicten wel opgelost en heeft men een nieuw leven opgebouwd. Soms zijn alle contacten verbroken, en bij een aantal ste...
Read More