De Regierechter bij Conflictscheiding (Vechtscheiding) uitleg van een rechter !

De regierechter Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt bovendien de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de r...
Read More

Mediation lost vechtscheiding niet op !

Mediation lost de vechtscheiding niet op ! Een bijdrage van Corine de Ruyter in Trouw. Hier geplaatst omdat het nut van mediation bij conflictscheingen steeds minder ter discussie staat: het werkt niet! Opiniebijdrage in Trouw, 6 februari 2016, door Corine de Ruiter Mediation wordt gepropageerd als hét middel bij conflictscheidingen. Ten onrechte, beweren Corine de Ruiter en Ferko Öry. De feiten onderzoeken is veel belangrijker. Het kabinet is sinds een paar jaar zeer actief om de ...
Read More

Mediation lost de vechtscheiding niet op

  Mediation lost de vechtscheiding niet op De aanbeveling van de kinderombudsman Marc Dullaert om mediation verplicht to te passen bij echtscheidingen heeft veel navolging gehad..Uit het advies van de kinderombudsman ( 2014) Ouders die besluiten uit elkaar te gaan, moeten op dit moment al een echtscheidingsconvenant opstellen, met daarin als verplicht onderdeel een ouderschapsplan. In aanvulling op de huidige praktijk moeten alle ouders zich straks hierbij verplicht laten ondersteunen...
Read More