De Regierechter bij Conflictscheiding (Vechtscheiding) uitleg van een rechter !

De regierechter Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt bovendien de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de r...
Read More

Eenhoofdig gezag bij vechtscheiding? Ido Weijers, eerder gepubliceerd in pedagogiek nu

Eenhoofdig gezag bij vechtscheiding? Deze blog werd overgenomen van pedagogiek nu. Ido Weijers is oud hoogleraar Pedagogiek van de Universiteit van Utrecht. Hij pleit voor het uit elkaar houden van het gezag over het kind en de band die het kind heeft met de ouders.. Nog steeds wordt onderschat dat kinderen last hebben van de scheiding van hun ouders, dat hun elementaire behoefte aan veiligheid en vertrouwdheid hieronder lijdt. Inmiddels wordt wel algemeen erkend dat de vechtscheiding, waa...
Read More