Hoe zit het nou met family life ?

Family life   Binnen het familie- en jeugdrecht wordt regelmatig gesproken over ‘family life’ (gezinsleven). Wanneer is er juridisch gezien sprake van ‘family life’ en wat betekent dit voor de positie van kinderen en hun ouders?   Artikel 8 EVRM
Naast het IVRK-verdrag, waarin belangrijke rechten van het kind zijn opgenomen, is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een belangrijk Verdrag binnen het juridische systeem. Vooral het recht op ‘family life’ , wee...
Read More