Trainingsaanbod omgaan met conflictscheidingen

Wij bieden:

Tweedaags basisprogramma

Het basis programma wordt altijd incompany gegeven. Het betreft een tweedaagse training , die modulair is opgebouwd. Het in een combinatie van kennisoverdracht, instructie en oefenen. We maken samen een op- maat programma interessant en vernieuwend is voor de deelnemers. Daarom is er vooraf altijd overleg met de deelnemers of een vertegenwordiger,

Verdiepend Programma:

Wij hebben een verdiepend programma ontwikkeld als aanvulling op het basisprogramma. Het is vooral bedoeld voor veilig thuis medewerkers. thema’s zijn veiligheid, werken met een vragenlijst partner geweld en omgang met hoog conflict persoonlijkheden. Hoe ga je om met clienten met hevige gedragsproblemen en moeilijk te beïnvloeden gedragspatronen?

Casuïstiek en intervisie

Ook bieden wij een intervisie of casuïstiek programma voor werkers die al eerder een training werkenaanduurzaamouderschap hebben gevolgd. In een aantal dagdelen werken wij met een kleine groep. Het voordeel voor de deelnemers en organisatie is veelvoudig: kennis wordt weer opgefrist , de laatste stand van zaken in de wetenschap wordt gedeeld en er wordt opnieuw geoefend .

Meer Weten ? Klik hier !