Peter van Vliet

CRKBO-geregistreerde Docent

Orthopedagoog, brede ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie , lvb-zorg en trainer systeemgericht werken.

Volgde bij Friedrich Glasl de masterclass over het escalatiemodel.

Achtergrond

 Opleiding

 • Sociale Academie (Inrichtingswerk)
 • Voortgezette opleiding Groepsmaatschappelijk werk
 • Sociale Wetenschappen, Orthopedagogiek
 • Bedrijfskunde in de Zorg
 • NLP
 • Projectmatig Creëren
 • Thematische Interactie
 • Masterclass, het managen van conflicten

 Werkervaring

 • Groepsleider kinderpsychiatrie Academisch ziekenhuis Utrecht
 • Manager kinderpsychiatrie Academisch ziekenhuis Utrecht
 • Manager Astma centrum Berg en Bosch,Bilthoven
 • Manager Fornhese kinderpyschiatrie, Amersfoort
 • Manager LVB Zonnehuizen, Zeist
 • Directeur divisie Jeugd VGZ Reinaerde, Utrecht
 • Directeur GGZ poli Noagg, Den Haag
 • Directeur jeugdzorg Nieuw Veldzicht, Almere
 • Directeur Intermetzo Polikliniek Traverse,Eefde

 Tevens

 • Trainer Rino Utrecht Systeem gericht werk
 • Trainer/docent  Biografisch Hulpverlenen , Kleine Prins, Den haag
 • Supervisor Hoge School Utrecht, Social Work
 • Voorzitter Werkveldcommissie Ecologische pedagogiek Hoge School Utrecht
 • Raad van Toezicht, Crisis en Opvangcentrum,Hilversum
 • Redactie Advies raad, SWP te Amstrdam
 •  Organisatie advies,  bij Fair leadership Company

 En

 • In 2014 een reis door Vietnam