Links

Links met interessante websites

Twitter_logo_blue

Onze twitter account

fb-art Onze  facebook pagina.

Stichting Stuk
Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties.

Kinderen van gescheiden ouders
Deze site is opgezet door een kind van gescheiden ouders. Kinderen en jongeren kunnen hier hun ervaringen uitwisselen. De informatie is onderverdeeld per leeftijdsgroep.

Voor jonge helden
Voor kinderen en jongeren die met scheiding te maken hebben. Je kunt online kosteloos advies vragen.

Villa Pinedo
Informatieve site door en voor kinderen. Ook goed materiaal voor ouders en hulpverleners

De Kinderombudsman
De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren. Hij controleert of de kinderrechten worden nageleefd door instanties binnen de overheid, de gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang.

Ouders uit elkaar
Antwoorden op veel vragen over scheiding per leeftijdscategorie.

Eigen plan

Algemene informatie over echtscheiding met veel doorverwijzingen.

Scheiding Omgang

De Kindbehartiger:

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Sites over het ouderschapsplan

Ouderschaps plan

Echtscheiding wijzer

Rechtwijzer

Diverse links:

TNO  promoot het Children of Divorce Intervention Program (CODIP). Dit is een evidence-based programma dat zich richt op preventie van scheidingsgerelateerde problematiek. Dit programma is in internationaal onderzoek effectief gebleken met betrekking tot preventie van zowel internaliserende als externaliserende problematiek.
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/preventieve-aanpak-echtscheidingsproblematiek.

Veilige Haven 

Veilige Haven wil de cirkel van geweld doorbreken door het professionele werkveld te inspireren, te motiveren en van kennis en vaardigheden te voorzien op het gebied van huiselijk geweld. Veilige Haven wil dat bereiken door het professionele werkveld, multidisciplinair en intersectoraal te laten samenwerken. Professionals met elkaar in verbinding te brengen en methoden, technieken en juridische vraagstukken voor hen helder en inzichtelijk te maken.

https://www.veiligehaven.nl

Mourits werkt

Mourits werkt is de naam van het buro van Els. Mourits werkt verzorgt de accreditatie van de trainingen. Ook interessant voor andere trainingen.