Doel

Medewerkers leren:

 • werken met de richtlijn ‘scheiding en problemen met jeugdigen (NVO, NVMW en NIP, 2015)
 • wanneer er sprake is van een verstoord ouderschap, de verschillende aspecten;
 • de ontwikkeling van het conflict in te schatten adhv de escalatieladder van Glasl;
 • herdefiniëren van de partner relatie naar ouderschap relatie;
 • vanuit een systeemgerichte benadering te kijken naar patronen en de verbondenheid van alle gezinsleden;
 • hevige emoties van ouders te herkennen als indicatie voor gevaar;
 • doorslaggevend te werken met het netwerk van gezinnen;
 • gesprekken te voeren met kinderen en aandacht te hebben voor hun veiligheid en welzijn  (Signs of Safety)
 • de-escaleren en kalmeren;
 • hun eigen professionele integriteit te bewaken en positie in te nemen
 • de grenzen van hun hulpverlening en op tijd door te verwijzen;