Wettelijk kader helpt de rechter.

Mooie uitspraak in zaak ouder die tegen advies van de Raad in opkomt voor zijn ouder zijn. (Maart 2020) Na zelfdoding moeder met 1-hoofdig gezag wil Raad dat onderzocht wordt of vader "het wel kan". Voor vader geldt echter wat voor alle ouders in Nederland geldt: hij hoeft geen examen te doen om aan te tonen dat hij goede ouder is. Het is omgekeerd: alleen als blijkt dat vader het ouderschap níet aankan, is er reden hem níet met gezag en verzorging te belasten. Ondenkbaar voor rb dat kindere...
Read More

Wettelijke bescherming van het gezin.

Stel je hebt een seksuele relatie met een vrouw, deze vrouw trouwt later met een ander. Uit dit huwelijk wordt snel een kind geboren. Mag je als man ( en mogelijke verwekker) dan een DNA test eisen om vast te stellen dat jij de biologische vader bent van het kind? En vervolgens om informatie over en omgang met het kind te willen?? De rechtbank vindt van niet!Inwilligen zou een te grote inbreuk zijn op persoonlijke levenssfeer gezin waarin kind opgroeit, omdat het de balans binnen dit gezin erns...
Read More

Spermadonor is wel biologisch vader, maar hier is geen juridisch vaderschap aan verbonden!

Interessante casus rond donorschap. De vrouw, inmiddels bevallen van een kind via IVF met het zaad van de donor, wil dat gerechtelijk wordt vast gesteld dat de man de verwekker is van het kind! De moeder verzoekt tevens te bepalen dat de man met ingang van de datum waarop het vaderschap van de man gerechtelijk zal zijn vastgesteld, aan haar een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind dient te betalen van € 415 per maand. De moeder stelt de behoefte van de minderjar...
Read More

Helder standpunt Rechter in Ouderverstotingproces.

Het is een Indrukwekkend procesverslag, waard om te lezen. Het proces gaat om een vader die aanvraagt dat de hoofdverblijfplaats , terwille van het belang van de kinderen, gewijzigd wordt van moeder naar dat van hem. Ondanks adviezen van de RvdK beslist de Rechter anders . De Rechter neemt een helder standpunt in. Hij heeft een duidelijke visie . De rechter benoemt het gedrag vader als mishandeling van de kinderen.! Hij plaatst de kinderen, ondanks dat deze aangeven geen contact met moeder te ...
Read More

Hertrouwd, geen testament? Je nieuwe partner erft alles

Arikel van Friederike de Raat in NRC 21 oktober 2019. Dit is een compilatie uit het boek Hoe lang zullen ze leven!? Vijftig vragen over erfenis en nalatenschap door Erna Kortlang en Friederike de Raat. Nieuw Amsterdam, 160 blz. € 15,00 Weinig gebeurtenissen in het leven die zoveel op zijn kop zetten als een echtscheiding. Afgezien van alle emoties moet een van beide partners een nieuw huis zoeken (of allebei), moeten allerlei administratieve zaken worden geregeld ...
Read More

Als je ouders uit elkaar gaan

Een werkboek voor jongeren wanneer hun ouders uit elkaar gaan  Mariska Klein Velderman en Fieke Pannebakker   ISBN 9789057125270192 pag.2019 Als je ouders gaan scheiden, kan het voelen alsof je wereld instort. Een scheiding is een heel ingrijpende, vaak overweldigende gebeurtenis. Maar je bent niet de enige. Wist je dat ruim een op de vijf kinderen in Nederland en België te maken krijgt met de scheiding van hun ouders?  Hoe voel jij je bij de scheiding? Waar heb je ...
Read More

SCHEIDINGSATLAS: Laagdrempelige training voor ouders na scheiding

Een mooi instrument, ontwikkeld door TNO, voor ouders die net gescheiden zijn. Een derde van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding, ongeveer 35.000 per jaar. Daarnaast worden jaarlijks nog eens zo’n 60.000 samenwoonrelaties verbroken. Bij zo’n breuk zijn vaak kinderen betrokken. Een partnerrelatie wordt beëindigd, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Dit leidt regelmatig tot vragen en onzekerheden bij ouders. TNO nam daarom het initiatief voor de ‘ScheidingsATLAS’: een korte training ...
Read More

De omgangsregeling

(gedeeltelijke info gebruikt van een blog .4 juni 2019 van de website https://nieuwestap.nlen een uitspraak van het gerechtshof te Den Haag.  De omgangsregeling wordt vaak gebruikt als middel om de andere ouder dwars te zitten. Om de strijd tussen de ex-partners te blijven voeden. Onlangs 22 mei 2019 besliste het Gerechtshof te Den Haag in het voordeel van een vader die al 7 jaar zijn kinderen niet had gezien. De raad stelde dat het feit dat moeder consequent de bezoekregeling traineerde...
Read More

De Regierechter bij Conflictscheiding (Vechtscheiding) uitleg van een rechter !

De regierechter Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt bovendien de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de r...
Read More