Nelleke Flink, netwerkregisseur op de programmalijn ‘Kind in beeld bij scheiding’ bij Foar Fryske Bern is terug te zien in de derde aflevering van de Scheidingstour. (Webinar vanuit programma Scheiden Zonder Schade). Zij is zeer positief over onze bijdrage aan de deskundigheidsbevordering aan de professionals van 19 Friese gemeentes.