SCHEIDINGSATLAS: Laagdrempelige training voor ouders na scheiding

Een mooi instrument, ontwikkeld door TNO, voor ouders die net gescheiden zijn. Een derde van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding, ongeveer 35.000 per jaar. Daarnaast worden jaarlijks nog eens zo’n 60.000 samenwoonrelaties verbroken. Bij zo’n breuk zijn vaak kinderen betrokken. Een partnerrelatie wordt beëindigd, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Dit leidt regelmatig tot vragen en onzekerheden bij ouders. TNO nam daarom het initiatief voor de ‘ScheidingsATLAS’: een korte training ...
More

De omgangsregeling

(gedeeltelijke info gebruikt van een blog .4 juni 2019 van de website https://nieuwestap.nlen een uitspraak van het gerechtshof te Den Haag.  De omgangsregeling wordt vaak gebruikt als middel om de andere ouder dwars te zitten. Om de strijd tussen de ex-partners te blijven voeden. Onlangs 22 mei 2019 besliste het Gerechtshof te Den Haag in het voordeel van een vader die al 7 jaar zijn kinderen niet had gezien. De raad stelde dat het feit dat moeder consequent de bezoekregeling traineerde...
More

De Regierechter bij Conflictscheiding (Vechtscheiding) uitleg van een rechter !

De regierechter Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt bovendien de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de r...
More

Co-ouderschap, soms kan het:

Mooie reportage over co-ouderschap in Volkskrant 12 januari 2019 Tot voor kort ging het zo: kinderen bleven na een scheiding bij hun moeder wonen. Met vaders was er een logeer- of bezoekarrangement. Maar het co-ouderschap neemt een vlucht: al ruim een kwart van de kinderen woont na een scheiding bij beide ouders. Wat doet dat opgroeien in twee huizen, en de wekelijkse verplaatsing die daarbij hoort, met hen?Ianthe Sahadat11 januari 2019, 15:00 Fleur Harshagen (18) thuis bij haar...
More

Van vader naar Moeder

Van Vader naar Moeder Tatum Dagelet op pad met kinderen van gescheiden ouders Uitzending:          vanaf 12 januari elke zaterdag rond 10.05 uur en elke maandag rond 17.40 uur op  NPO Zapp Hoe voelt het als je moeder en je vader niet meer samen zijn? Je steeds weer je koffer in moet pakken en je heen en weer moet reizen tussen 2 huizen? In het nieuwe NTR-kinderprogramma Van Vader naar Moedergaat Tatum Dagelet op pad me...
More

Nieuw aanbod voor 2019!

Wij zijn in 2018 gestart met een verdiepend aanbod als vervolg op onze basistraining in omgaan met complexe echtscheidingen. Met de module 'casuïstiek bespreking' bieden wij getrainde teams de mogelijkheid aan complexe casuïstiek in te brengen. Veelal gaat het om situaties waarin medewerkers zijn vastgelopen. Aan de hand van een oplossingsgerichte attitude werken deelnemers met door hen ingebrachte casuïstiek. Samen onderzoeken we de casus vanuit een systemische visie. Waar het kan oefenen ...
More

Mooie brief Villa Pinedo aan Stiefouders

LIEVE (NIEUWE) PARTNER VAN PAPA OF MAMA  Aan dat idee moeten we vaak wennen. Daarom hebben we voor jou opgeschreven hoe je het makkelijker kunt maken voor ons.  Een brief, speciaal voor jou. Omdat je een rol speelt in ons leven, soms best een grote.  Alles wat veilig en vertrouwd was, is door de scheiding ineens anders. En nu zijn papa en mama weer verliefd, alleen niet meer op elkaar.  En daarmee ook voor jezelf. Want we snappen best dat het voor jou ook heel wa...
More

Meer dwang bij weigering uitvoering omgangsregeling?

Er komt meer aandacht voor de voortgaande strijd tussen ex partners en het leed wat daarmee wordt berokkend! De omgangsregeling onder de loep! De Tweede kamer neemt motie van Kamerleden Van Nispen (SP), Koopmans (VVD) en Bergkamp (D66) aan te onderzoeken hoe ouders , die de omgang van hun kind met de andere ouder/ ex-partner belemmeren, gedwongen kunnen worden mee te werken aan de bezoekregeling. Contact met beide ouders is meestal in het belang van de ontwikkeling van het kind.Vaak staat ...
More

Hoe een richtlijn kan werken als olie op het vuur!

In 2015 verscheen in het kader van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (NVO, NVMW en NIP) de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. In onze trainingen Werkenaanduurzaamouderschap over het omgaan met conflictscheidingen constateren wij dat veel professionals zichzelf en ouders in onnodige problemen brengen door ten alle tijden ouders, die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, gezamenlijk uit te nodigen voor een gesprek. En dat terwijl de gescheiden ouders soms nog verwev...
More