Voor hulpverleners

Training voor hulpverleners die te maken hebben met geëscaleerde conflict scheidingen

Je wilt je vaardiger voelen en een training volgen, want je herkent je in een van de volgende vragen:

Wat heb je nodig als hulpverlener om niet machteloos en of  partijdig te worden?

Hoe raak je als hulpverlener niet ingezogen in spiralen van wederzijdse woede en afkeer?

Wat doe je als een ouder ongerust is en vreest voor geweld of ontvoering door de andere ouder?

Welke intensievere of specialistische hulp is er voor ouder en kind?

Professionals, zowel in het voorliggende veld als in de gespecialiseerde jeugdzorg, hebben goede training nodig om ouders en kinderen met vaak ingewikkelde scheidingsproblematieken op een juiste manier te kunnen begeleiden.

Wat is je visie ? Wat voor standpunt neem je in? Welke positie kies je? Hoe betrek je het netwerk?

Werkenaanduurzaamouderschap heeft meer dan 300 professionals in wijkteams en gespecialiseerde jeugdzorg getraind en krijgt hoge waarderingscijfers voor kennis, methoden en praktische toepasbaarheid.

Kijk ook op onze facebook pagina!.

Meer Weten ? Klik hier !

elkom op de complete vernieuwde website van Werken aan duurzaam ouderschap.

Op dit moment werken wij volop om de site af te maken.
Heeft u al vragen? neemt u dan contact met ons op.